Gulstenen AB

Skåne län

Information

Gulstenen AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Gulstenen AB finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Gulstenen AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Gulstenen AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Gulstenen AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Öslöv 223, 241 92, Eslöv men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Eslöv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Idag är Gulstenen AB Privat, ej börsnoterat.

Gulstenen AB har idag 556578-4583 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Gulstenen AB

Bolaget skall konsultverksamhet inom management, organisations- ut veckling och personalrekrytering, IT-strategi såsom val av PDM-system och dokumenthanteringssystem.Äga och förvalta fastig- heter, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.

I Gulstenen AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andreasson, Anders Ingemar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Andreasson, Ingrid Gunilla som är född 1961 och har titeln Suppleant, Kronblad, Jens Åke Ragnar som är född 1954 och har titeln Revisor, Nilsson, Per-Anders Stefan som är född 1963 och har titeln Revisorssuppleant, Skånerevision i Skåne-Län AB som är född och har titeln Revisor, .