Bo Wigenstam Konsult AB

Skåne län

Information

Bo Wigenstam Konsult AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Bo Wigenstam Konsult AB finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Bo Wigenstam Konsult AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Bo Wigenstam Konsult AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bo Wigenstam Konsult AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0413-61004.

Eslöv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Bo Wigenstam Konsult AB Privat, ej börsnoterat.

Bo Wigenstam Konsult AB har idag 556556-4969 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för Bo Wigenstam Konsult AB

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet avseende företags- ledning, teknik och ekonomi, produktutveckling och prototyp- framtagning samt idka därmed förenlig verksamhet. Produktutveckling med prototypframtagning avser produkter för mekanisk verkstadsindustri, medan konsultationsverksamhet inom företagsledning med teknik och ekonomi gäller för såväl tillverkande som tjänsteproducerande företag.

I Bo Wigenstam Konsult AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Likvidator, Sundström, Hans Ruben som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .