Strandvik Livs Aktiebolag

Skåne län

Information

Strandvik Livs Aktiebolag är ett av många företag som finns i Eslöv. Det är nämligen den kommunen som Strandvik Livs Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Strandvik Livs Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1993-02-11. Men sedan 1993-01-01 så har Strandvik Livs Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Drottningg. 46, 252 21, Helsingborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Strandvik Livs Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 042-131570.

Eslöv arbetar för att företag som Strandvik Livs Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Strandvik Livs Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse samt att äga och förvalta värdepapper och fastigheter.

Firmatecknare för Strandvik Livs Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Morell, Anna Helena -Morell, Erik Carl-Johan.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Strandvik Livs Aktiebolag och det är följande personer, Morell, Erik Carl-Johan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Morell, Anna Helena som är född 1953 och har titeln Suppleant, Nilsson, Lars-Göran som är född 1956 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Strandvik Livs Aktiebolag är 556462-0986.