Lantchark i Harlösa Försäljnings AB

Skåne län

Information

Lantchark i Harlösa Försäljnings AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Lantchark i Harlösa Försäljnings AB finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lantchark i Harlösa Försäljnings AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Lantchark i Harlösa Försäljnings AB har haft sedan 1996-01-01. Lantchark i Harlösa Försäljnings AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Lantchark i Harlösa Försäljnings AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Eslöv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Lantchark i Harlösa Försäljnings AB Privat, ej börsnoterat.

Lantchark i Harlösa Försäljnings AB har idag 556400-7556 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Lantchark i Harlösa Försäljnings AB

Bolaget skall driva partihandel med köttvaror och andra livsmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Lantchark i Harlösa Försäljnings AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Schönhult, Lars-Olle som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Olsson, Claes Karl-Göran som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Jan Erik Gustav som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Lars Inge Gunnar som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Per Gunnar Reinhold som är född 1962 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.