LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag

Skåne län

Information

I Eslöv finns det ett Aktiebolag som heter LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag i Skåne län. Eslöv är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1989-04-17 så har LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag varit registrerat och sedan 1989-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Eslöv.

Vill man komma i kontakt med LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Kärrstorpsv. 7, 240 36, Stehag. Vi ni istället prata med LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag så kan ni göra det på 0413-540345.

Bolaget skall inom områdena arkitektur, byggnadskonst, miljögestaltning, samhällsplanering samt inredning, design och formgivning bedriva konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet, genomföra och sprida egna teoretiska och praktiska arbeten, bedriva grund- och uppdragsforskning, utföra möbel-, inrednings- och modellarbeten, utföra grafiskt- och fotografiskt arbete, utveckla, utställa och försälja egna och andras produkter samt förvalta värdepapper.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Restad Jonsson, Berit som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Bo Esbjörn som är född 1956 och har titeln Suppleant, Meggerle Stolt, Lone Henner som är född 1944 och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

LOKAL XXX Arkitekter Aktiebolag har 556356-8715 som sitt organisationsnummer.