Aktiebolaget Clow

Skåne län

Information

Aktiebolaget Clow är ett av många företag som finns i Eslöv. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Clow finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Clow är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Clow som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1989-01-10. Men sedan 1996-01-01 så har Aktiebolaget Clow varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Selarpsv. 24, 241 32, Eslöv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Clow så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Eslöv arbetar för att företag som Aktiebolaget Clow ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Clow. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall driva verksamhet avseende konsultarbete inom transport-, redovisnings- och revisionsområdena ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Clow är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Clow och det är följande personer, Andersson, Nils Arne Vallentin som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Inga Margareta som är född 1937 och har titeln Suppleant, Sandström, Bengt Arvid som är född 1948 och har titeln Revisor, Nilsson, Karl Erik Ingvar som är född 1948 och har titeln Revisorssuppleant, Redovisningsgruppen i Eslöv AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Clow är 556345-1250.