Eslövs Emballage Aktiebolag

Skåne län

Information

Eslövs Emballage Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Eslövs Emballage Aktiebolag finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Eslövs Emballage Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Eslövs Emballage Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Eslövs Emballage Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Eslövs Emballage Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Skomakareg. 12, 241 38, Eslöv men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0413-555173.

Eslöv arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Eslövs Emballage Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Eslövs Emballage Aktiebolag har idag 556289-7750 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Eslövs Emballage Aktiebolag

Bolaget skall driva rörelse avseende tillverkning och försäljning av träemballage ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Eslövs Emballage Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Thure, Tomas Allan som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Thure, Karin Maria som är född 1967 och har titeln Suppleant, Ottosson, Michael Peter som är född 1959 och har titeln Revisor, Josefsson, Kjell Inge som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant, Revisorsringen Eslöv Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .