Arjo Hospital Equipment AB

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Eslöv och Arjo Hospital Equipment AB är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Arjo Hospital Equipment AB är ett av dem. Statusen för Arjo Hospital Equipment AB är att Bolaget är aktivt.

Arjo Hospital Equipment AB är ett Aktiebolag och skapades 1984-12-21. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Eslöv där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Arjo Hospital Equipment AB ska trivas.

Arjo Hospital Equipment AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2005-11-03. I Eslöv så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande bedriva mekanisk verkstadsrörelse, utveckling och tillverkning av samt handel med produkter och hjälpmedel för vårdsektorn, äga och förvalta aktier, likvida medel och andra tillgångar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Arjo Hospital Equipment AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 2005-12-01.

Idag är Arjo Hospital Equipment AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Eslöv.

Vill man komma i kontakt med Arjo Hospital Equipment AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0413-64500.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Arnesson, Leif Åke Morgan i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Arjo Hospital Equipment AB är Arnesson, Leif Åke Morgan som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Olsson, Ulf Ingvar som är född 1963 och har titeln VD, Olsson, Ulf Ingvar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Myers, Alexander Walter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Börjesson, Sten Gideon som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Forslund, Jan Helge som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantGustafson, Lars Göran som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Mårtensson, Leif Erik som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmgren, Karl-Erik Lennart som är född 1952 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantSvensson, Anders Mikael som är född 1964 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorWillfors, Hans Magnus som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Arjo Hospital Equipment AB har 556247-0145 som sitt organisationsnummer.