Sydstjärna AB

Skåne län

Information

Sydstjärna AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Sydstjärna AB finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sydstjärna AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Sydstjärna AB har haft sedan 1995-01-01. Sydstjärna AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Sydstjärna AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Strandskogen 382, 386 90, Färjestaden men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0702-629134.

Eslöv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Sydstjärna AB Privat, ej börsnoterat.

Sydstjärna AB har idag 556245-9395 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Sydstjärna AB

Bolagets syfte är att bereda vinning åt anställda och aktieägare genom att bedriva verksamhet inom, anläggningsentreprenader, bud, butiksinredning, byggnation, café, dekoration och expo, design av logotyper, elsanering, entreprenad, fastighetsförvaltning, friskvård, fönsterputsning, företagsanalys, hårvård, jordbruk, konditori, konst, markentreprenader, mattläggning, målning, seriekonst, service på kontorsmaskiner, datorer och hemelektronik, sjukvård, skönhetsvård, skogsbruk, städning, tryck och reklam, vårdsektorn, åkeri och översättning samt bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom informationsteknologi, kommunikation, ledarskap, marknadsföring, media, mobiltelefoni, myndighetskontakter, nätverksbyggnation, telekommunikation, tillståndssökning, webbkommunikation, webbdesign och webbutbildning samt idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva handel med anläggningsmaskiner, bult, byggmaterial, datorer, elmaterial, elektronikkomponenter för datorer och hemelektronik, elektroniska skadedjursbekämpare, ergonomiska hjälpmedel, entreprenadmaskiner, fastigheter, fordon, frisörsprodukter, integrerade kretsar, konst, kontorsmaskiner, mikrochips, stål, skruv, textiler, verkstadsmaskiner och värdepapper.

I Sydstjärna AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jensen, Bent Henrik Ischiel som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Bent Egon som är född 1947 och har titeln Suppleant, Petersson, Ingrid Marie som är född 1959 och har titeln Revisor, Kroon Leufstedt, Eva C Madeleine som är född 1975 och har titeln Revisorssuppleant, Cederblads Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .