Trollenäs Gods Aktiebolag

Skåne län

Information

Trollenäs Gods Aktiebolag hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Trollenäs Gods Aktiebolag finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Trollenäs Gods Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Trollenäs Gods Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Trollenäs Gods Aktiebolag har funnits sedan och 1974-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Trollenäs Gods Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Trollenäs Gård, 241 92, Eslöv men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0413-18050.

Eslöv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Trollenäs Gods Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Trollenäs Gods Aktiebolag har idag 556184-2302 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Trolle, Otto Ulf Nilsson Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Trollenäs Gods Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta den fasta egendom, som förvärvats från Trollenäs fideikommiss, och annan fast egendom och därå driva jordbruk och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Trollenäs Gods Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Trolle, Otto Ulf Nilsson som är född 1951 och har titeln VD, Trolle, Otto Ulf Nilsson som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gyllenkrok, Axel Nils Gabriel som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Trolle, Unni som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Leijonhufvud, Sten Johan Tagesson som är född 1944 och har titeln Revisor, Sten Leijonhufvud Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.