Emintra AB

Skåne län

Information

Emintra AB hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Emintra AB finns. I Eslöv så finns det många olika Aktiebolag och i Skåne län så finns det ännu fler Aktiebolag. Emintra AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Emintra AB har haft sedan 1994-01-01. Emintra AB har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Emintra AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0418-10219.

Eslöv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Emintra AB Privat, ej börsnoterat.

Emintra AB har idag 556175-5165 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -externa firmatecknaren är den som för stunden ansvarar för Emintra AB

Bolaget ska äga och driva fabrikations- och handelsrörelse med produkter av engångstyp, tillverka och försälja maskiner för tillverkning av detsamma, driva handel med olika material för dylik produktion samt driva handel med värdepapper och fastighets förvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Emintra AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Munck af Rosenschöld Emond, E Viveka som är född 1953 och har titeln Extern firmatecknare, Emond, Thomas Henry som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Emond, John Anders Emil Ingvar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Emond, Patrik Staffan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindén, Kent Lennart som är född 1956 och har titeln Revisor, KPMG AB som är född och har titeln Revisor.