Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag

Skåne län

Information

Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag är ett av många företag som finns i Eslöv. Det är nämligen den kommunen som Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1957-07-22. Men sedan 1979-01-01 så har Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Gröna Torg 2, 241 30, Eslöv. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0413-62000.

Eslöv arbetar för att företag som Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall inom Eslövs kommun äga, förvalta, bebygga, förvärva samt avyttra fastigheter med lokaler för industri-, kontors-, handels-, service- eller hantverksändamål, eller annan därmed förenlig verksamhet

Firmatecknare för Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag och det är följande personer, Ringborn, Ralf Eje som är född 1946 och har titeln Extern VD, Hansson, Alf Tony Jörgen som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bröndum, Lise som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Cecilia som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Leif Håkan som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wöhlecke, Nils Henrik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot.Hallberg, Ulf Thomas som är född 1965 och har titeln Revisor, Carlsson, Nils Carl Göran som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Håkansson, Kurt Arne som är född 1945 och har titeln Lekmannarevisor.Nimåker, Bengt Åke som är född 1939 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Eslövs Industrifastigheter Aktiebolag är 556065-1779.