JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO

Skåne län

Information

JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO finns. I Eslöv så finns det många olika Handelsbolag och i Skåne län så finns det ännu fler Handelsbolag. JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO tillhör bolagstypen Handelsbolag och bolaget har ej F-skatt. JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO har funnits sedan och 1981-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO så kan ni göra det genom att skicka er post till Tegelbruksv. 6, 241 34, Eslöv men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0413-13326.

Eslöv arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO har idag 916437-2683 som sitt organisationummer.

; BOLAGSMÄNNEN GEMENSAMT är den som för stunden ansvarar för JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO

Handel och konstruktionsrörelse i bolag

I JIHÅ KONSULT BYRÅ, HÅKANSSON O CO så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är HÅKANSSON, JAN TORSTEN som är född 1942 och har titeln Bolagsman, HÅKANSSON, MONICA LIS-BETH AGNETA som är född 1942 och har titeln Bolagsman, .