HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv är ett av många bolag som finns i Eslöv. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1970-02-28. Men sedan 1996-01-01 så har HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-160800.

Eslöv arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Ewy Birgihte -Gustafsson, Diana Anne-Lill -Olsson, Gerd Majken Ann-Christin -Olsson, Jill Lisette Christina.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv och det är följande personer, Andersson, Ewy Birgihte som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Diana Anne-Lill som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Håkan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Gerd Majken Ann-Christin som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Jill Lisette Christina som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersen, Marie Carola som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot.Karlsson, Mats Birger som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lunde, Hans Ove Torsten som är född 1951 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Vanås i Eslöv är 742000-2276.