HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv är ett bolag som finns i Eslöv. I HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv finns det lite olika personer som är förknippade och det är Aldefors, Faye Anja Louise som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlkvist, Leif Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Eva Britt-Marie som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Wikander, Bert Tony som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Karl Anders Peter som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Margareta Wivi Caroline som är född 1954 och har titeln SuppleantJohansson, Ulf Håkan som är född 1970 och har titeln Suppleant, Månsson, Lena Yvonne som är född 1957 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv på telefon 046-160800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv är ett av många bolag som finns i Skåne län och Eslöv arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1991-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aldefors, Faye Anja Louise -Dahlkvist, Leif Göran -Hansson, Eva Britt-Marie -Åkesson, Karl Anders Peter

HSB Bostadsrättsförening Trollenäs i Eslöv har 742000-2094 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.