Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 5

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 5. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Eslöv här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 5 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Eslöv jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 5 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 742000-1328.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 040-323000.

Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 5 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggen Bostadsrättsförening Eslövshus nr 5 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Bengtsson, Eivor Yvonne som är född 1953 och har titeln Suppleant . Jonuzi, Katarina som är född 1957 och har titeln Suppleant , Nagy, Kristian Daniel som är född 1985 och har titeln Suppleant , Norlund, Anneli Lena Sofie som är född 1968 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.