Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 är ett bolag som finns i Eslöv. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Fredriksson, Karin Ingrid som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmusson, Kjell Ove Tommy som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Schaffrin, Frank som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Trönne, Sven Gustaf som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Wijk, Joanna Susanne som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Evald Folke som är född 1930 och har titeln SuppleantNorlund, Anneli Lena Sofie som är född 1968 och har titeln Suppleant, Svensson, Kurt Allan som är född 1930 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 på telefon 040-323000.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 är ett av många bolag som finns i Skåne län och Eslöv arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 4 har 742000-1302 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.