Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eslöv och Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1954-01-30. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Eslöv där bolaget finns i jobbar för att bolag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 ska trivas.

I Eslöv så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 och det finns flera bolag som är det idag i Eslöv.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 040-323000.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 är Andersson, Helen Susanne som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kjell Assar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Schaffrin, Frank som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenning, Pernilla Marie som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlund, Anneli Lena Sofie som är född 1968 och har titeln Suppleant, Persson, Barbro Ingeborg som är född 1943 och har titeln SuppleantSjölin, Jimmy Martin Ingemar som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 3 har 742000-1252 som sitt organisationsnummer.