HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv är ett av många företag som finns i Eslöv. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1952-10-31. Men sedan 2005-06-16 så har HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-160800.

Eslöv arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Ulf Håkan -Nilsson, Bengt Gösta -Persson, Dennis Niclas -Persson, Nils Ingvar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv och det är följande personer, Johansson, Ulf Håkan som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Bengtsson, Nils David som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Annie Carolyn Vicky-Lie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Anna Kristina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Gösta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Dennis Niclas som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot.Persson, Nils Ingvar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Tegnander, Ulf Magnus som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kjell Anders Johnny som är född 1966 och har titeln Suppleant.Dahlkvist, Leif Göran som är född 1949 och har titeln Suppleant.Grönvall, Eva Katarina som är född 1967 och har titeln Suppleant.Liljedahl, Siv Marianne som är född 1944 och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Nordväst i Eslöv är 742000-0825.