HSB Bostadsrättsförening Snickaren i Eslöv

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB Bostadsrättsförening Snickaren i Eslöv. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Eslöv här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Snickaren i Eslöv tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Eslöv jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Snickaren i Eslöv är ej momsregistretat och har organisationsnummer 742000-0734.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 046-160800.

HSB Bostadsrättsförening Snickaren i Eslöv är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Snickaren i Eslöv så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Dahlman, Sven-Gustav som är född 1942 och har titeln Suppleant . Pansner, Eva Anna Britt Viktoria som är född 1945 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.