HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv

Skåne län

Information

742000-0726 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Eslöv som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv finns i.

HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv har varit registrerat sedan 1958-08-15 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv är och det finns flera bolag i Eslöv som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Carlsson, Ingrid Anita -Lazo, Mikael -Persson, Bengt Georg -Wahlfrid Borg, Monica Haedi Susanna

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv så kan ni göra det på telefon genom 046-160800 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Norrevång i Eslöv och det är Carlsson, Ingrid Anita som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Karl-Åke som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Lazo, Mikael som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Annie Carolyn Vicky-Lie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Omeragic, Adil som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bengt Georg som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotWahlfrid Borg, Monica Haedi Susanna som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Alvarez, Celia Angelica som är född 1976 och har titeln Suppleant, Dahlman, Sven-Gustav som är född 1942 och har titeln SuppleantHolmqvist, Margareta Ingalill som är född 1943 och har titeln Suppleant