HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Eslöv så är HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Eslöv arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Eslöv och i Skåne län. Redan 1962-02-28 så skapades HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv och företaget är har ej F-skattsedel.

742000-0692 är organisationsnummret för företaget som finns i Eslöv.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv så går det att nå dem via telefon på 046-160800 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Nilsson, Bengt Egon Villiam -Olsson, Dan Anders -Svensson, Aina Birgitta -Thernström, Bengt Johan Alf

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Krönet i Eslöv är Karlsson, Mats Birger som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Egon Villiam som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Dan Anders som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Aina Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Thernström, Bengt Johan Alf som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Bogren, Johan Lennart som är född 1976 och har titeln SuppleantJohansson, Ulf Håkan som är född 1970 och har titeln Suppleant, Sahlin, Nils Tonny som är född 1948 och har titeln Suppleant, .