Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att utöva sådan sund och effektiv transportförsäljningsverksamhet, som främjar delägarnas ekonomiska intressen. Föreningen skall därvid a) i eget namn eller via sina dotterbolag träffa avtal om utföran de av transporttjänster, b) inom ramen för sålunda träffande avtal bereda så god och lön- sam sysselsättning som möjligt för delägarnas produktions- resurser, samt c) utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. När så befinnes förenligt med verksamhetens bedrivande skall föreningen vidare a) inrätta administrativ servicefunktion för delägarna för att åt dem ombesörja erforderliga administrativa göromål, b) medverka vid finansiering av delägarnas inköp av transport- redskap, c) åt delägarna förmedla inköp av transportredskap och för- nödenheter, samt d) förvärva, förvalta och avyttra fast egendom och andra anläggningstillgångar.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Eslöv så är Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Eslöv arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Eslöv och i Skåne län. Redan 1958-12-31 så skapades Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för och företaget är har F-skattsedel Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för har haft det sedan 1994-01-01.

Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1980-01-01

742000-0403 är organisationsnummret för företaget som finns i Eslöv.

Just nu är Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för så går det att nå dem via telefon på 0413-68200 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt enligt 6:12 föreningslagen att teckna löpande förvaltningsåtgärder.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Lastbilcentralen Eslöv Hörby ek för är Ström, Bengt Arne som är född 1948 och har titeln VD, Ström, Bengt Arne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Mats Ingemar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Bent Henrik Ischiel som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Landqvist, Lars Ingemar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Per Håkan som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotLindeberg, Jan Inge Hugold som är född 1955 och har titeln Suppleant, Olsson, Jerry Ingvar Tobias som är född 1976 och har titeln Suppleant, Ungesson, Bo Lennart som är född 1949 och har titeln SuppleantÅkesson, Eva Jessica som är född 1973 och har titeln SuppleantSvensson, Henry Oskar Stefan som är född 1967 och har titeln RevisorLarsson, Per Magnus Lennart som är född 1960 och har titeln RevisorssuppleantErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.