HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv är ett av många företag som finns i Eslöv. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1992-03-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-160800.

Eslöv arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dehman, Jan Erik -Hansen, Lena Britt-Marie -Nilsson, Inger Gull-Britt -Wallin, Elsie Hjördis.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv och det är följande personer, Dehman, Jan Erik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Lena Britt-Marie som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Inger Gull-Britt som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Nils Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Elsie Hjördis som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Ingrid Elisabet som är född 1929 och har titeln Suppleant.Johansson, Ulf Håkan som är född 1970 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Sten Stensson i Eslöv är 716439-5514.