Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Eslöv som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 finns. I Eslöv så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-323000.

Eslöv arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler företag.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 har idag 716439-3444 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Eslövshus nr 17 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Inga-Maj som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungström, Ingrid Marianne som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sven Erik som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillberg, Kent Ove Ingemar som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Iris Linnéa som är född 1944 och har titeln Suppleant, Norlund, Anneli Lena Sofie som är född 1968 och har titeln Suppleant.