HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv är en verksamhet som finns i Eslöv. I HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv finns det lite olika personer som är förknippade och det är Aspegren, Kent Håkan som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlkvist, Leif Göran som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist Öberg, Viola Ann-Marie som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sverrisdottir, Agnes som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Thordin, Anne Helén Myrtel som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ulf Håkan som är född 1970 och har titeln SuppleantMoberg, Mats Erik Stefan som är född 1970 och har titeln Suppleant, Persson, Kjell-Anders Magne som är född 1933 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv på telefon 046-160800.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Eslöv arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aspegren, Kent Håkan -Lundqvist Öberg, Viola Ann-Marie -Sverrisdottir, Agnes -Thordin, Anne Helén Myrtel

HSB Bostadsrättsförening Bölleled i Eslöv har 716438-8790 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.