Riksbyggens Bostadsrättsförening Renen i Eslöv

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Renen i Eslöv. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Eslöv här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Renen i Eslöv tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Eslöv jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Renen i Eslöv är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716438-4484.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 040-323000.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Renen i Eslöv är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Renen i Eslöv så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Justesen, Jens Åge som är född 1927 och har titeln Suppleant , Norlund, Anneli Lena Sofie som är född 1968 och har titeln Suppleant , Svensson, Erik Herbert som är född 1928 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boennde om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.