HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eslöv och HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv är ett Bostadsrättsförening och skapades 1985-08-12. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Eslöv där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv ska trivas.

I Eslöv så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv och det finns flera verksamheter som är det idag i Eslöv.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-160800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Rolf Lennart -Dahl, Berit Gunnel Anita -Eskilsson, Sten Åke Lainton -Holmberg, Johan Björn Mattias.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv är Andersson, Rolf Lennart som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Berit Gunnel Anita som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Eskilsson, Sten Åke Lainton som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Johan Björn Mattias som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Nils Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Nils som är född 1933 och har titeln SuppleantLarsson, Maj-Lis Birgitta som är född 1952 och har titeln Suppleant, Savic, Ljubomir som är född 1956 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Tre Kronor i Eslöv har 716407-3145 som sitt organisationsnummer.