HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Eslöv och HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv är ett Bostadsrättsförening och skapades 1978-09-15. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Eslöv där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv ska trivas.

I Eslöv så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv och det finns flera företag som är det idag i Eslöv.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blomgren, Stig Thony Leo -Hjelm, Gerd Marie Ann-Charlotte -Larsson, Per Anders Lennart -Quist, Marcus Alexander.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv är Blomgren, Stig Thony Leo som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjelm, Gerd Marie Ann-Charlotte som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Per Anders Lennart som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Vivi Ann-Marie som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Quist, Marcus Alexander som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Mats Håkan som är född 1959 och har titeln SuppleantBergman, Sara Johanna som är född 1975 och har titeln Suppleant, Olsson, Nils Anders som är född 1957 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Arvtagaren i Eslöv har 716406-8525 som sitt organisationsnummer.