HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv

Skåne län

Information

716406-7691 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Eslöv som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv finns i.

HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv har varit registrerat sedan 1976-12-17 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv är och det finns flera bolag i Eslöv som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Sven Ove -Backheim, Anna Terese -Sahlén, Karin Britt-Marie -Schultz, Lars-Erik Arne

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv så kan ni göra det på telefon genom 046-160800 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Slottsfrun i Eslöv och det är Andersson, Hans Ingvar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Ove som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Backheim, Anna Terese som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Maj-Lis Birgitta som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sahlén, Karin Britt-Marie som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Schultz, Lars-Erik Arne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotMånsson, Annie Carolyn Vicky-Lie som är född 1958 och har titeln Suppleant,